ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 1

 ಸಿಆಸುಇ ೨೧೧ ಇಜಿಎಂ 2019

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮಾನದಂಡಗಳು

 13/03/2020

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 2

 ಸಿಆಸುಇ ೨೧೧ ಇಜಿಎಂ 2019

ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣ

 13/03/2020

ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ಸಿಆಸುಇ ೨೧೧ ಇಜಿಎಂ 2019

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

13/03/2020

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4 ಸಿಆಸುಇ ೨೧೧ ಇಜಿಎಂ 2019 ಇ ಕಲಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೃಜನೆ ಕುರಿತು 13/03/2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-06-2020 05:21 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin