ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗು ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

12/12/2019

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗೀದಾರರ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ

ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

02

16/01/2020

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗೀದಾರರ ಮುಂದುವರಿದ ಸಭೆ

ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

03

17/06/2020

ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ

ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-06-2020 05:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin