ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಹಾಯ ಕೈಪಿಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿಂಡೋಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಐ-ಓಸ್ ಲಿನಕ್ಸ್
1

ನುಡಿ 6.0

.pdf
2

ಕನ್ನಡ ಬ್ರೈಲ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ

.pdf - - -
3

ಮೊಬೈಲ್‌ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಡತ

.pdf - - -

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31313131